Sản phẩm khuyến mãi

19%
Gạo Lứt Đen Ruộng Rươi 01kg
8%
Gạo Ruộng Rươi Xát Dối 02kg
7%
Gạo ST25 Ruộng Rươi Xát Trắng 01kg
12%
Gạo ST25 Hồng 05kg

Gạo ST25 Hồng 05kg

150,000₫

170,000₫